Εγγύηση Προϊόντων

Η Energenie εγγυάται ότι τα προϊόντα της θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στα υλικά και την εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αγοράς. Οι περίοδοι εγγύησης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και ορίζονται στο κάτω μέρος αυτού του εγγράφου. Αν το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Energenie, κατά την επιλογή της, θα αντικαταστήσει ή θα παράσχει επιστροφή χρημάτων στην τρέχουσα τιμή. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή προϊόντων, και για προϊόντα που αγοράστηκαν από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Energenie ή απευθείας από την εταιρία μέσω του mienergenie.com. Εκτός από περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη. H απόδειξη πώλησης ή έγκυρο αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής απαιτείται για να καθοριστεί η ημερομηνία αγοράς και ο αρχικός αγοραστής.

Περιορισμοί εγγύησης

  • Σύνδεση ή και τοποθέτηση συσκευής σε λάθος παροχή ρεύματος
  • Τροποποίηση, αλλαγή, άνοιγμα ή μη εξουσιοδοτημένη εργασία επιδιόρθωσης
  • Κακή ή μη εγκεκριμένη χρήση συσκευής
  • Φυσική φθορά συσκευής
  • Σκόπιμη ή τυχαία ζημιά που προκλήθηκε από το χρήστη
  • Οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε ελαττώματα στα υλικά ή στην κατασκευή.

Η παρούσα εγγύηση είναι άκυρη εάν οι ετικέτες ή οι αυτοκόλλητες ετικέτες κατασκευαστή έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί ή αν υπάρχουν πλαστές ετικέτες στο προϊόν. Οποιαδήποτε πλαστά προϊόντα εξαιρούνται από την εγγύηση και θα επιστραφούν με βάρος του αποστολέα.

Προϊόντα σε παύση παραγωγής ή μη διαθέσιμα

Η Energenie θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει όλα τα προϊόντα με το ίδιο προϊόν που αγοράσατε αρχικά. Σε περίπτωση που η Energenie δεν μπορέσει να αντικαταστήσει το προϊόν με το ίδιο προϊόν που αγοράσατε, η Energenie, κατά την επιλογή της, θα αντικαταστήσει το προϊόν με προϊόν παρόμοιας λειτουργίας ίσης ή μεγαλύτερης τιμής ή θα σας επιστρέψει την τρέχουσα αξία του προϊόντος.

Αυτή η εγγύηση ισχύει για τουλάχιστον 24 μήνες, ωστόσο οι εγγυήσεις των μεμονωμένων προϊόντων θα διαφέρουν.